ja_mageia

Linh kiện khuôn mẫu

Cung cấp các loại phụ kiện dùng trong lĩnh vực khuôn đúc : Gas Spring – Lò xo khí ( Danly, Kaller), Bushing – Bạc đỡ, SuperSpring – Die Spring , Bender, Presicion Tools, Mechanical Cams, Hydraulic Cams, Guiding Elements…