ja_mageia

Sơn chi tiết nhựa nhỏ

Thiết bị sơn cho các chi tiết nhỏ bằng nhựa cũng rất cần thiết, vì trong công nghiệp ô tô có rất nhiều chủng loại mặt hàng này như các nẹp trang trí, vỏ gương, bảng điều khiển, vỏ tay cầm, núm công tắc, vỏ điện thoại và nhiều thứ khác nữa...

 

Dây chuyền sơn các chi tiết lắp phụ của ô tô

 

 

 

 

 

Thiết bị dùng sơn vỏ ngoài của gương