ja_mageia

Tiền xử lý chạy qua cho chi tiết kim loại

Đối với những chi tiết có số lượng lớn, người ta sử dụng các máy rửa có vòi phun với bộ phận vận chuyển liên tục các chi tiết đã được rửa ra ngoài bằng gầu quay hoặc băng tải.

 

 

 

 

 

 

 

Đối với các chi tiết sản phẩm có kích thước dài: Thiết bị xử lý bằng vận chuyển chạy qua hoạt động theo chế độ gián đoạn, tức là theo một nhịp độ nào đó bằng cách dùng các thiết bị phun và nhúng kết hợp với băng tải.