ja_mageia

Tiền xử lý nhúng từng nhịp cho kim loại

Các thiết bị nhúng theo nhịp lên xuống với các máy bốc xếp tự động tạo nên một sự linh hoạt trong việc thích ứng với các chương trình nhúng riêng biệt và với những độ lớn kích thước chi tiết gia công khác nhau.

Để hoàn tất công việc xử lý ban đầu một cách tốt đẹp các thiết bị nhúng theo nhịp nên kết hợp với băng tải, trường hợp cần thiết cũng có thể kết hợp dùng thiết bị phun và nhúng.

Thiết bị nhúng theo nhịp với băng chuyền và các bộ phận nâng hạ.

 


Thiết bị nhúng theo nhịp với các máy tự động bốc xếp.