ja_mageia

Sơn phun

Danh mục các khách hàng của chúng tôi về công nghệ phun sơn bao gồm các doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực khác nhau với mọi quy mô khác nhau. Từ ống sắt quá khổ đến những vỏ máy bơm và bánh xe ô tô, các máy nông nghiệp và thậm chí đến cả những cái bản lề bằng kim loại.

 

Buồng phun sơn với hệ thống vận chuyển hiện đại và hệ thống tường, vách bằng thủy tinh.

 

 

Buồng phun sơn với hệ thống vận chuyển sát mặt đất dành cho các chi tiết nặng.