ja_mageia

Sơn nhúng

 

HEITEC thiết kế và chế tạo những dây chuyền sơn riêng biệt cho sơn nhúng tĩnh điện theo kiểu chạy qua với hệ thống băng tải Power&Free hoặc kiểu nhúng theo nhịp với hệ thống sơn tự động.

Dây chuyền sơn nhúng tĩnh điện với hệ thống sơn tự động cho chi tiết ô tô.

Dây chuyền sơn nhúng chạy qua cho tủ điện.

Dây chuyền sơn nhúng cho chi tiết máy nông nghiệp.

 

Dây chuyền sơn nhúng theo nhịp cho máy nông nghiệp.

 

Dây chuyền sơn nhúng tĩnh điện cho các chi tiết xe tải.