ja_mageia

Sơn bột tĩnh điện

 

Chương trình của hãng HEITEC bao gồm:

Các dây chuyền sơn bột với các tổ hợp buồng phun sơn có thể thay đổi tùy ý được bằng thủy tinh, thép đặc biệt, chất dẻo hoặc sự kết hợp giữa các vật liệu đó.

Tái thu hồi sơn bột qua các hệ thống lọc hoặc tạo dòng khí xoáy. Thiết kế các phương án thay đổi sơn riêng biệt cho từng độ lớn của dây chuyền.

Buồng phun sơn bột tĩnh điện làm bằng vật liệu tổng hợp cho máy giặt và lò nướng.

 

Buồng phun sơn bột tĩnh điện làm bằng vật liệu tổng hợp cho máy giặt và lò nướng.

Buồng phun sơn bột tĩnh điện đáy bằng inox có thể đi lên được.

 

 
Buồng sơn bột tĩnh điện cho lò sưởi.
 

Buồng sơn bột tĩnh điện cho vành xe bằng nhôm.