ja_mageia

Sơn cửa sổ

  Các thiết bị sơn cửa sổ theo phương pháp nhúng, làm ngập hay phun

  Hệ thống sơn nước tuần hoàn với "hệ thống tường lạnh" và những "cột phòng ngừa"

  Các thiết bị sơn các chi tiết cửa sổ và cửa sổ hoàn chỉnh

 

Hệ thống sơn tuần hoàn rất có lợi vì sơn lãng phí (rơi vãi, trong không khí) sẽ được thu lại bể sơn.

 

 

 

 

 

 

Trung tâm sơn cửa sổ theo phương pháp làm ngập, nhúng hoặc phun.