ja_mageia

Dây chuyền sơn gỗ

Sơn phủ đồ gỗ, cửa sổ và nhiều sản phẩm bằng gỗ khác ngày nay nổi trội hơn cả là những quy trình đơn giản và ngày càng nhiều phương pháp hợp lý hóa hơn.

- Những thiết bị theo kiểu "chìa khóa trao tay" cho công nghệ kể trên đã ra đời ở hãng HEITEC từ trên 50 năm nay.