ja_mageia

Hệ thống tiền xử lý

HEITEC thuộc những nhà cung cấp hàng đầu thế giới các dây truyền sơn công nghiệp chế tạo ô tô. Trong khâu xử lý ban đầu và trong quá trình sơn nhúng nóng hệ thống cẩu tời điều khiển cá biệt được sử dụng rộng rãi tại các nhà sản xuất.