ja_mageia

Robot sơn

Để thực hiện công việc sơn ô tô, hãng HEITEC đã phát triển ra nhiều kiểu buồng sơn và hệ thống phun cho cả sơn bột cũng như sơn ướt. Quá trình sơn được thực hiện thông qua hệ thống VarioRobot đời mới. Thay vì phải chuyển động toàn thân, thì  Robot này chỉ cần làm việc bằng các cánh tay phun trong buồng phun sơn.

Pulverlackierung mit VarioRobot.

 

Nasslackierung mit VarioRobot.