ja_mageia

NAD/UBS/HRK

Phủ kín mối hàn

 Các hệ thống Robot tự động khác nhau
Các thiết bị thủ công


 

 

Bảo vệ dưới gầm

Hệ thống đồng bộ bao gồm hệ thống Robot và cung cấp nguyên liệu 

 

 

 

 

 

 

Hãng HEITEC phát triển và xây dựng nhiều hệ thống thiết bị hiện đại nhất cho:

Làm kín các đường ghép

 Các hệ thống Robot tự động khác nhau
Các bể chứa nguyên liệu
Các hệ thống thủ công