ja_mageia

Dây chuyền sơn

Trong khâu sơn lót và sơn phủ vỏ xe ô tô, HEITEC đã có nhiều phát kiến mới đáng kể, chẳng hạn như: Công nghệ sơn bột cho vỏ xe, hệ thống lọc CWD đảm bảo vệ sinh nhất, ca-bin bằng thủy tinh để tăng khả năng quan sát quá trình vận hành và nhiều cải tiến đáng kể khác nữa.

Có thể nói gần như tất cả các nhà sản xuất ô tô có tên tuổi tầm cỡ trên thế giới đều là những bạn hàng của hãng HEITEC.

 

Nước sơn bột tĩnh điện cơ bản được làm bóng bằng nước.