ja_mageia

Hệ thống đầu phun

Hãng HEITEC cung cấp các kỹ thuật ứng dụng vượt trội cho từng trường hợp riêng biệt cụ, cả ở sơn bột tĩnh điện và sơn nước.

Đầu súng phun công suất cao dùng để phun sơn nước trong công nghiệp chế tạo ô tô

 

 

Đầu súng phun để phun sơn bột tĩnh điện trong công nghiệp chế tạo ô tô