ja_mageia

Cung cấp và lưu trữ sơn nguyên liệu

Hãng HEITEC cung cấp hệ thống cung cấp và lưu trữ sơn nguyên liệu đồng bộ cho:

Các loại mầu sơn tiêu chuẩn và chuyên dụng
Sơn nền với cấu trúc cực mịn
Các chất độn dầy

 

 

Thiết bị có thể tháo lắp tiện cho việc thay đổi mầu sơn nhanh và làm vệ sinh đơn giản.

Hệ thống kết nối gọn gàng với lỗ tiếp nguyên liệu.