ja_mageia

Dây chuyền sơn ô tô và các kỹ thuật ứng dụng

Là một trong những người dẫn đầu trên thị trường quốc tế về lĩnh vực sơn ô tô, HEITEC là hãng có thể xếp vào những người khởi xướng quan trọng nhất của kỹ thuật xử lý bề mặt. Nhiều kỹ thuật sáng tạo trước tiên được ra đời ở lĩnh vực này, song chẳng bao lâu sau đã được sử dụng ở các lĩnh vực khác của công nghệ sơn kim loại. Ngay cả những xí nghiệp hạng vừa và những người thợ sơn của họ sau đó đều có thể khai thác được lợi ích kinh tế của các tiến bộ kỹ thuật đó.