ja_mageia

Dây chuyền sản xuất

Hệ thống sơn & Các kỹ thuật ứng dụng

Hệ thống băng chuyền cho chế tạo thô & lắp ráp

 

 

 Thiết bị sơn phủ lên kim loại

 Sơn phủ lên nhựa

 Sơn phủ lên gỗ